miercuri, 8 aprilie 2009

Adevarul Invierii Lui Iisus Hristos

Despre Mormântul lui IISUS din ştirile ziarelor şi ale televiziunii.
Stimate cititorule, putem afirma cu tărie, că numai în faţa acestor câteva evidenţe Biblice, cade presa şi televiziunea cu ştirile false, că în Ierusalim o echipă de arheologi ar fi descoperit „Mormântul lui Iisus şi al familiei Sale, cu mama Sa Maria, cu soţia Maria Magdalena şi copilul lor Iuda, şi Iosif fratele lui Iisus”, după descrierea imaginară a lui Dan Brown din cartea sa „Codul lui Da Vinci”, dar totuşi, hai să vedem mai detailat, despre aceste ştiri descriminatorii la adresa personalităţii Divine-Umane şi istorice a lui MESIA, HRISTOS IISUS, şi să le dăm răspunsul adevărului Biblic, care este şi istoric în acelaşi timp, menţionat şi în analele istorice ale Imperiului Roman de atunci, care stăpânea Iudeia, cu guvernatorul Pilat şi armatele romane. Adevăruri care nu pot fi contestate.
Ce putem spune la această blasfemie şi descriminare istorică la adresa lui IISUS, menţionată mai sus, decât să exclalăm: Doamne, cât mai poţi răbda? Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul lumii, cum îi mai poţi răbda pe atâţia să te mai răstignească şi azi? Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, Mărire ţie!
Dacă s-ar face o asemenea descoperire arheologică la adresa unor personalităţi istorice care au decedat, cu răstălmăciri şi denigrări, ca la adresa lui Iisus, ar fi judecaţi la cele mai mari tribunale din lume şi aruncaţi în cele mai grele închisori. Dar cu privire la Tine, Doamne Iisuse, puţin mai zic ceva, în apărarea Ta şi a credinţei lor!
Bineinţeles, că prin mijloacele tehnice de zi, ştirea falsă şi confuză pentru necunoscători, s-a răspândit repede în lume, că în Ierusalim s-au descoperit „zece sarcofage” din vremea lui Iisus, având inscripţii de nume pe ele. Articolele de presă prezintă că echipa de arheologi ar fi descoperit, de fapt, acele sarcofage în anul 1980, dar le-a trebuit 26 de ani, săracii, că erau parcă înainte de Hristos, când nu aveau mijloacele tehnice de azi, ca să descifreze inscripţiile numelor de pe ele! Ha! Ha! Ha! Prin aceasta se vede neadevărul şi vinovăţia cercetătorilor arheologi, după Cuvintele lui Iisus care vorbesc peste secole tuturor, zicând: „...Căci din prisosul inimi grăieşte gura. Omul cel bun din comoara inimii lui cea bună scoate afară cele bune, pe când omul cel rău, din comoara lui cea rea scoate afară cele rele. Vă spun că pentru orice cuvânt deşert, pe care îl vor rosti oamenii, vor da socoteală în ziua judecăţii. Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit”(Matei 12,34-37)
Astfel, reuşind descifrarea vinovată abia după 26 de ani, cercetătorii au adus sarcofagele la New York, unde pot să vadă cei curioşi „rămăşiţele pământeşti a lui Iisus şi a familiei Sale”, zic obosiţii arheologi, după 26 de ani de muncă, cu sufletul la gură şi mânile întinse după „arginţii” vremurilor. Ce să mai zici? Hai, să-i compătimim, pentru că mulţi dintre arheologii, fiind în vârstă, descrifrând inscripţiile, aproape 30 de ani, poate săracii au şi murit mulţi şi nu au mai putut ajunge să fie faimoşi, în faţa necunoscătorilor Religiei Creştine.
Apoi, cine credeţi, că s-a compromis cu înscenarea unui documentar, despre cele „zece sarcofage” care să fie difuzat pe mai multe canale pseudo-ştinţifice? Dl James Cameron, realizatorul filmului „Titanic”! La fel a făcut şi Dan Brown în 2006, după cartea, neadevărată, „Codul lui Da Vinci” un serial, aşa zis „ştinţific”, ca să aibă autoritatea de a-l crede neinformaţii despre Iisus Hristos, care a apărut pe un canal de televiziune. Ambele au fost difuzate, intenţionat, în Postul Sf. Paşti, ca ştirea de acum cu „Mormântul lui Iisus”, spre atacarea şi discreditarea Adevărului despre Învierea lui Hristos Iisus, dar aceasta nu afăcut decât să se discrediteze singuri, „băgând mâţa în sac, neprevăzând în întunericul raţiunii lor, că i se văd ghearele”.
Să ne rugăm pentru el, şi pentru echipa de arheologi, ca şi cum scriam să ne rugăm pentru Dan Brown, până nu vine ziua judecăţii lor pentru denigrarea lui IISUS şi jignirea lumii creştine, prin cuvintele lor, după Scriptura care zice:”Vă spun că pentru orice cuvânt deşert, pe care îl vor rosti oamenii, vor da socoteală în ziua judecăţii. Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit”(Matei 12,34-37), Doamne IISUSE, iartă-i şi azi pe toţi, cum i-ai iertat atunci când Te-au răstignit pe Crucea Golgotei, rugându-Te pentru ei Tatălui ceresc, dupa Scriptura care ne descoperă: ”Iisus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.”(Luca 23,34). Aici vedem, cum, cei de atunci şi-au împărţit hanele lui Iisus între ei, trăgând la sorţi, iar cei de azi îşi împart bani între ei, din vânzarea de informaţii false despre Iisus.
De ce nu-i atacă pe ceielalţi întemeiatori de religii omeneşti: Mahomed, Buda, Confiucius etc? Pentru că le este teamă de popoarele care au religiile lor. Dacă totuşi am amintit de numele întemeiatorilor de religii de mai sus, să ne punem şi întrebarea: Care este deosebirea dintre întemeiatorii de religii amintiţi, şi IISUS HRISTOS? Deosebirea este că: toţi au murit şi nu au mai înviat din morţi, dar IISUS HRISTOS a fost răstignit pe Crucea Golgotei, a murit ca om şi a Înviat din morţi a treia zi după Scripturi (cf. 1Cor. 15,3-4)
Răspunsul Adevărului despre Mormântul lui IISUS.
Echipei de arheologi din Israel, de azi, care au pretenţia că au descoperit un nou „Mormântul a lui IISUS, şi nu umai a Lui, ci şi a familiei Sale, cu cele zece sarcofage”, să dăm să le răspundă tot înaintaşii din poporul Israel, din vremea lui Iisus, a anului 33, când a fost răstignit, înmormânatat şi a Înviat, cu privire la Mormântul lui Iisus Hristos şi Învierea Lui, a treia zi, după Scriptura, prin următoarele evidenţe Biblice şi istorice, de exemplu: vameşului evreul Matei, care a devenit Apostolul extraordinar a lui Hristos Cel Înviat din morţi, prin Evanghelia care a scris-o, zicând: „şi plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereiilor toate cele întâmplate. „şi adunându-se ei (iudeii) împreună cu bătrânii si tinând sfat, au dat bani multi ostasilor, Zicând: Spuneti că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam; si de se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom îndupleca si pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând argintii, au făcut precum au fost învătati. Si s-a răspândit cuvântul acesta între iudei, până în ziua de azi. (Matei 28:11-15).
Această Scriptură şi evidenţă istorică, ne descoperă mituirea şi mărturia ostaşilor de atunci, ca să nu spună Adevărul, cum IISUS HRISTOS a Înviat din morţi. Aşa se lasă mituiţi şi astăzi atâţia, ca să nu mărturisească Adevărul despre IISUS, ba, mai mult, vând informaţii false ca să ia “arginţii” vremurilor.
In continuare, vom vedea răspunsul tot din gura înaintaşi minunaţi ai poporului Israel, din vremea aceea, care au fost martorii oculari, şi au devenit Apostolii şi Evangheliştii lui IISUS HRISTOS, după evidenţa scrisă care ne-au lăsat-o, zicând:”Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care la fel era un ucenic a lui Iisus, Acesta ducându-se la Pilat a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să I se dea. şi Iosif, luând trupul, L-a înfăşurat în giulgi curat de in. şi L-a pus în mormântul nou, al său, pe care îl săpase în stâncă, şi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi s-a dus. Iar acolo era Maria Magdalena şi cealaltă Marie, şezând la mormânt”(Matei 27,57-61; Marcu 15,42-47; Luca 23,50-56; Ioan 19,38-42).
Deci, stimate cititorule, înainte de a te lăsa singur să tragi concluzia, mai trebuie să observăm că din această evidenţă adusă de Matei, reiese că: Iisus nici nu a avut un mormânt al Său pregătit, ci era a lui Iosif din Arimateea, deşi, ştia după cum prevestise tuturor că va fi omorât!
Evanghelistul Marcu, a fost tot evreu, şi nepotul Apostolului Petru, care a scris la fel cum Iosif din Arimateea, a luat trupul lui Iisus de pe Cruce şi L-a înmormântat într-un mormânt săpat în stâncă şi a prăvălit o piatră la uşa Mormântului (cf. Marcu 15,42-47).
Apostolul şi Evaghelistul Ioan, un tânăr evreu de atunci, dintre cei doisprăzece Apostoli, alături de Iosif din Arimateea, aduce evidenţa şi cu participarea lui Nicodim, om mare, fruntaş şi învăţător a lui Israel, conform Scripturi (Ioan 3,1-10), care a adus ca “la o sută de litri de amestec de smirnă şi aloe”, şi au înfăşurat trupul lui Iisus în giulgiul cu miresmele de smirnă şi aloe, după cum era obiceiul de înmormântare la iudei (cf.Ioan 19,38-40).
Iar la luarea trupului lui Iisus de pe Cruce şi aşezarea în Mormânt au fost prezente ca martori oculari, alături de Iosif şi Nicodim, femeiile mironosiţe: Maria Magdalena, şi Maria mama lui Iacov şi a lui Iosif, şi mama fiilor lui Zevedei şi Salomeia, Mama lui Iisus, şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa (cf. Matei 27,56; Marcu 15,40; Luca 23,49; Ioan 19,25-27).
Evanghelistul Luca, era singurul care nu era evreu, ci era grec, şi de profesie doctor, din grupul Apostolic, al Sf. Apostolului Pavel, care nu putea avea nici un interes decât să mărturisească adevărul despre Iisus, cu competenţa unui doctor, cum însuşi a scris lui Teofil, că îi scrie “după ce a cercetat cu amănunt despre faptele adeverite deplin între ei”(Citiţi, Luca 1,1-4). El prezintă la fel luarea de pe Cruce a trupului lui Iisus, de către Iosif, care era un mare sfetnic, deci nu un om simplu, şi înmormântarea într-un mormânt săpat în stâncă (cf. Luca 23,50-54). Tot Sf. Evanghelist Luca este şi autorul Cărţii, Faptele Apostolilor.
Nr.184/Apr.07

Un comentariu:

 1. My name is Simon John. Do not ask for material help .... I need first aid morale. I know many parents are desperate, you can write that I'm a desperate father.I have a 9 year old toddler, who at age 2 and half years is very sick and can not give a diagnosis, I was at the main clinic in Romania with him investighatii and detailed analysis was made including best devices (in Bucharest, Targu Mures, Cluj-Napoca).
  Material resources are almost exhausted me, but if needed we are able to lose all that we have only to finding the diagnosis.Child point Medically, it is perfectly healthy but do dee crises wake him up, paralyzing her left hands hold, left foot and left him struggling left eye.
  I do .. is repeated a perfectly healthy child from all points of view are not epileptic seizur
  Please help us in my soul by your poweres, yet this crisis is very often (to wake him up).
  Contact No. 0768319037
  onutza_susu2000@yahoo.com email address

  RăspundețiȘtergere